آلفا افزار
Document Scanning Services

Alpha Afzaar Inc. has scanned millions of documents since 1990, both on-site at client locations and from our offices in Tehran.

We ensure security of documents, quickly scanned and converted to any required electronic images such as TIFF, PDF, JPEG, ...


Large Format Scanning Services

No other company in Iran has our expertise in order to convert large format documents such as blueprints or engineering drawings to digital files. We scan, edit and index any size of drawings from A5 to A0 oversize. As Rasterex Norway's sales and support partner in Iran, we also provide raster-editing and raster-to-vector conversion services.

شرکت آلفاافزار با ۴۰ سال حضور در صنعتIT و۲۶ سال تجربه در زمینه خدمات تصویربردی از اسناد اداری و نقشه های فنی گام بلندی در جهت مکانیزه نمودن بایگانی اسناد و نقشه های فنی در ارگانها و سازمانهای مختلف برداشته است. به منظور ایجاد آرشیو الکترونیکی نیاز به تبدیل اسناد و مدارک از حالت کاغذی به فایلهای کامپیوتری می باشد که این امر از طریق تصویربرداری( Scanning ) صورت می پذیرد که مزایای آن شامل :مراحل اصلی اجرای پروژه های تصویربرداری عبارتند از :نقشه ها و اسنادی که دارای قدمت زیادی هستند در اکثر موارد کیفیت خود را از دست داده اند بطوریکه امکان استفاده از آنها در هر زمان و مکانی میسر نمی باشد. شرکت آلفا افزار با ارائه خدماتی از قبیل پاکسازی ، ویرایش و همچنین تبدیل نقشه ها از فرمتهای مختلف (از قبیل tiff,pdf,jpeg,…) به فرمت برداری (dwg) و بعبارت دیگر Raster to Vector conversion ، این امکان را در اختیار مشتریان خود قرار می دهد تا نقشه هایی بروز و با کیفیتی متفاوت داشته باشند بطوریکه در صورت نیاز در هر زمان و مکانی قابل دسترسی باشد.این امر با استفاده از نرم افزارهایی حرفه ای که انحصارأ در اختیار شرکت آلفا افزار می باشد میسر می گردد.